Veroilmoituksen täyttö

Yrityksen ja omistajan veroilmoitusten täyttämistä voidaan pitää
verosuunnittelun lähtökohtana.

Elinkeinonharjoittajan verosuunnittelu tapahtuu pääsääntöisesti veroilmoituksen täytön yhteydessä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön verosuunnittelun tarve voidaan kartoittaa veroilmoituksen täytön yhteydessä.