Elinkeinonharjoittajan verosuunnittelu

Elinkeinonharjoittajalla on useita verosuunnittelumahdollisuuksia.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verosuunnittelu tapahtuu yleensä veroilmoitusta täytettäessä. Huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • Lisävähennys auton käytöstä
  • Lisävähennys elantokustannuksista
  • Työhuone- ja muuta vastaavat vähennykset
  • Tulon jakaminen yrittäjäpuolisoiden kesken
  • Toimintavaraus
  • YEL-vakuutusmaksujen vähentäminen puolison verotuksessa
  • Yksityisliikkeen muuttaminen yhtymäksi tai osakeyhtiöksi