Osakeyhtiön verosuunnittelu

Osakeyhtiö on verosuunnittelun kannalta vaativa yritysmuoto.

Omistajayrittäjän tehokkaassa verosuunnittelussa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

  • Palkan ja osingon välinen suhde
  • Verovapaat matkakustannusten korvaukset
  • Yhtiön omistuksen hajautus perheen sisällä
  • Kiinteistöomistuksen eriyttäminen
  • Sosiaalivakuutusmaksujen määrä
  • Osakkaan sosiaaliturva
  • Toiminnan harjoittaminen toisessa yritysmuodossa