Veloitus

Veropro Oy:n veloitus

Hinta vaihtelee työmäärän mukaan.

Verohallinnon maksut

60 - 2440 euroa

Verohallinnon antamat ennakkokannanotot ovat maksullisia.
Maksut vaihtelevat hakijan ja verolajin mukaan.

Tarkemmin verohallinnon perimien maksujen määrät ja perusteet ilmenevät Valtiovarainministeriön verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta antamasta asetuksesta (1432/2006).