Huomioitavaa

Oikea kysymys

Ennakkokannanottomenettelyssä hakija esittää yksilöidyn kysymyksen, johon verottaja antaa sitovan vastauksen. Hakemuksen laatiminen edellyttää, että hakija on perehtynyt vero-ongelmaan. Muussa tapauksessa hakija ei osaa kysyä oikeaa asiaa tai kysymys ei välttämättä kata täysin koko vero-ongelmaa.

Kysymyksen on oltava yksilöity. Ennakkotietoa tai -ratkaisua ei anneta esimerkiksi silloin, jos hakemuksessa kysytään yleisluontoisesti, minkälaisia veroseuraamuksia hakemuksessa tarkoitetusta menettelystä voi aiheutua.

Asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys

Hakijan on esitettävä itse asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Jos selvitys ei riitä asian ratkaisemiseksi, hakijalle annetaan täydennyskehotus. Ennakkotieto voidaan jättää antamatta, jos selvitys ei täydennyskehotuksen jälkeenkään riitä asian ratkaisemiseksi.

Oikean ja riittävän selvityksen esittäminen on aina hakijan edun mukaista. Ennakkokannanoton sitovuus edellyttää, että todelliset olosuhteet vastaavat hakemuksessa kuvattua tilannetta. Vastaavuutta jälkikäteen arvioitaessa käytetään ankaria kriteerejä.

Riittämätön selvitys voi johtaa myös siihen, että veronsaajan etua valvova veroasiamies hakee muutosta ennakkokannanottoon tai jättää siihen varauman. Tällöin hakija ei saa ainakaan heti toivomaansa lopullisessa verotuksessa sitovaa ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua.

Ennakkotiedon ja -ratkaisun hakemiseen liittyvät riskit

Aikaisempiin vuosiin liittyvä tulkintariski

Haettaessa ennakkotietoa ja -ratkaisua on mahdollista, että aikaisempien vuosien vastaava menettely tulee verottajan tietoon. Jos ennakkokannanottoon annetaan kielteinen päätös, voi tämä johtaa siihen, että myös aikaisempien vuosien verotukseen puututaan.

Tulkintalinjan tiukentaminen

Etukäteen annettavalla ennakkokannanotolla on helpompi ottaa tiukka tulkintalinja kuin normaalissa jälkikäteen tapahtuvassa verovalvonnassa.

Ennakkotieto vai ennakkoratkaisu

Ennakkotieto on veroviraston antama ennakkokannanotto, josta ei voi valittaa. Muutosta voi hakea vasta lopulliseen ennakkotiedon mukaan toimitettuun verotukseen.

Ennakkoratkaisu on veroviraston tai keskusverolautakannan antama valituskelpoinen ennakkokannanotto.

Veroviraston ennakkotieto

Verovirasto voi antaa ennakkotiedon tuloverosta ja varallisuusverosta.

Veroviraston ennakkoratkaisu

Verovirasto voi antaa ennakkoratkaisun

 • ennakkoperinnästä
 • rajoitetusti verovelvollisen lähdeverosta
 • korkotulon lähdeverosta
 • perintöverosta
 • kiinteistöverosta
 • arvonlisäverosta
 • varainsiirtoverosta
 • arpajaisverosta
 • vakuutusmaksuverosta.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta voi antaa ennakkoratkaisun

 • tulo- ja varallisuusverosta
 • arvonlisäverosta
 • rajoitetusti verovelvollisen lähdeverosta
 • korkotulon lähdeverosta
 • vakuutusmaksuverosta.