Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Tarjoamme konsultointia ja järjestämme koulutusta verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevat säännökset ovat monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia.

Jos verovapaa korvaus katsotaan verotarkastuksessa palkaksi, yritykselle voidaan määrätä maksettavaksi palkan sivukulut ja ennakonpidätykset jälkikäteen jopa viideltä vuodelta.

Verovapaat korvaukset aiheuttavat erityisesti ongelmia rakennusalalla ja laivanrakennusalalla.

Ongelmia on aiheutunut myös kiinteistönvälityksessä ja muilla myyntialoilla. Työntekijöille maksetuttuja kilometrikorvauksia on esimerkiksi arvioverotettu. Verottaja on myös voinut katsoa, että palkkauksessa on kyse ns. kokonaiskorvauksesta, joilloin kilometrikorvaukset eivät ole verovapaita työntekijän verotuksessa.

Konsultointi

Verovapaisiin korvauksiin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista hakemalla ennakkotietoa verottajalta.

Esimerkiksi myyntialoilla yrityksen palkkausjärjestelmää voidaan muuttaa siten, ettei verottaja enää voi katsoa, että kyse on ns. kokonaiskorvauksesta.

Koulutuspalvelut

Tarjoamme koulutusta verovapaista korvauksista yrityksille ja yhteisöille. Koulutus on tarkoitettu henkilöstö- ja talousasioista vastaaville.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat ratkaista itse matkakustannusten korvauksiin liittyvät ongelmat.

Koulutuksissa aihetta voidaan käsitellä esimerkiksi rakennusalan ja laivanrakennusalan näkökulmasta.