Verotarkastus

Verotarkastuksen sattuessa yrityksen kohdalle kannattaa käyttää avustajaa, jotta myös yrityksen puolesta puhuvat seikat otetaan tarkastuksessa huomioon.

Avustamme asiakkaitamme laatimaan verotarkastuskertomuksen vastineen sekä hakemaan muutosta verotarkastuksen johdosta toimitettuun jälkiverotukseen.

Veropron veroasiantuntija osaa kertoa, mihin tarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja minkälaista näyttöä verotusehdotusten muuttaminen asiakkaan eduksi edellyttää.